Доцент кафедри, кандидат технічних наук

У 2002 році закінчив магістратуру інженерно-педагогічного факультету Херсонського державного педагогічного університету. У 2005 році закінчив Херсонський політехнічний коледж за кваліфікацією «Програміст» при Одеському національному політехнічному університеті. У 2018 році закінчив магістратуру Херсонського національного технічного університету за кваліфікацією «Комп’ютерна інженерія».

Захистив у 2007 році дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук у Одеському національному політехнічному університеті за спеціальністю 05.12.23 «Системи та засоби штучного інтелекту».

До 2018 року працював за фахом у вищих навчальних закладах та отримав досвід управлінської діяльності. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри природничо-наукової підготовки.

На цей час викладає дисципліну «Навігаційні інформаційні системи», маючи педагогічний досвід 18 років у закладах вищої освіти.

Носов Павло Сергійович має понад 300 науково-методичних праць, є автором/співавтором 40 наукових статей що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science Сore collection, понад 50 наукових статей, виданих у фахових виданнях України та понад 150 тез  доповідей у збірниках міжнародних та вітчизняних конференцій, має 4 патенти України.

Відповідальний виконавець бюджетної науково-дослідної теми «Створення високоточних інтелектуальних систем управління рухом морських суден військового та цивільного призначення» 0117U002176 (2019 р.)

Відповідальний виконавець бюджетної науково-дослідної теми “Розробка програмних засобів для підвищення якості функціонування систем динамічного позиціювання морських суден” №0119U100948 (2020 р.)

Відповідальний виконавець бюджетної науково-дослідної теми «Розробка новітніх моделей та програмних засобів для автоматизованих систем керування рухом морських суден цивільного та спеціального призначення» №0121U109680 (2021 р.)

Наказом ректора №168 від 27.08.2020 р. Носова П.С. призначено завідувачем науково-дослідної лабораторії «Розробка систем підтримки прийняття рішень, ергатичних та автоматизованих систем керування рухом судна».

Наукові інтереси: ідентифікація негативного впливу людського фактору в ергатичних системах судноводіння засобами навігаційних інформаційних систем.

Підвищення кваліфікації або стажування: кафедра електронних комплексів судноводіння Національного університету «Одеська морська академія», у 2018 році, за тематикою «Навігаційні інформаційні системи».

Orcid:   https://orcid.org/0000-0002-5067-9766

Google Scholar:   https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=X2cwXV4AAAAJ

Publons:   https://publons.com/researcher/1729715/pavlo-nosov/

Scopus:   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211927353

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *