Навчально-методична база

Система навчання курсантів (студентів) приведена в повну відповідність з вимогами Конвенції з підготовки та дипломування моряків і несення вахти (ПДНВ 78/95 – 2010).

    Навчально-методична робота – один з пріоритетних напрямків роботи кафедри. Розробка навчально-методичного забезпечення дисциплін проводиться провідними фахівцями кафедри.

Якість підготовки фахівців забезпечується:

 1. Використанням навчально – тренажерної бази.
 2. Навчальною дисципліною, основи якої забезпечують оволодіння компетенцією.
 3. Оновленим переліком навчальних дисциплін з відповідним обсягом годин та формами проведення занять.
 4. Функціями та сферами компетентності у відповідності з ПДНВ 73/95 (2010).
 5. Оволодінням навчально – методичними комплексами циклу практичної підготовки, які засвоюються і використовуються на практиці.
 6. Методами демонстрації компетентності, їх критеріями та оцінками.

Викладачі кафедри «Інноваційні технології та технічні засоби судноводіння» на базі дослідно-експериментальної роботи з теми: «Теоретико-методичні комплекси реалізації компетентністного підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі» Херсонської державної морської академії продовжують роботу над виконанням плану на 2018 навчальний рік під назвою: «Поступовий план впровадження компетентністного підходу з елементами комунікативної форми навчання в організації освітнього процесу в Херсонській державній морській академії».

 Кожного дня кафедрою проводяться заходи, спрямовані на вдосконалення методів викладання та рівня об’єктивності оцінювання. З цією метою кафедра працює над розробкою бланків екзаменаційних та контрольних завдань і тестів з усіх навчальних дисциплін. Визначається відповідність результатів навчаннякурсантів (студентів) вимогам, що пред’являються до певного освітнього рівня та забезпечення своєчасного коригування освітнього процесу.

Якість проведення навчальних занять забезпечується:

 • використанням сучасних інформаційних технологій;
 • використанням сучасних приладів радіонавігації та електронавігації;
 • використанням систем глобального морського зв’язку для пошуку та рятування;
 • використанням навчальної документації для забезпечення навчального процесу;
 • виданням необхідної науково-методичної літератури.

Кафедрою застосовуються сучасні заходи, спрямовані на вдосконалення методів викладання, а саме:

 •   розробка дистанційного навчання в системі вищої освіти і навчання протягом життя;
 • підготовка науково-методичних рекомендацій щодо використання інформаційних технологій в навчальному процесі.

    Велика увага приділяється самостійної роботі курсантів, яка забезпечується системою навчально-методичних комплексів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчальні і методичні посібники, лекційний матеріал, та електронні матеріали.

    Кафедрою “Інноваційні технології та технічні засоби судноводіння» викладаються наступні дисципліни:

 1. Забезпечення навігаційної безпеки плавання.
 2. Радіонавігаційне обладнання.
 3. Електронавігаційне обладнання.
 4. Електрорадіонавігаційне обладнання.                                 
 5. Сучасні автоматизовані системи управління рухом суден .
 6. Технічні засоби судноводіння.
 7. Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування .
 8. Інформаційні системи технічного забезпечення суден.
 9. Автоматичні комплекси судноводіння.
 10. Автоматизовані комплекси судноводіння.
 11. Гідрометеорологічне забезпечення мореплавства.
 12. Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування.
 13. Суднові технічні засоби навігації та зовнішнього зв’язку.        

  На сьогоднішній день в повному обсязі підготовлені матеріали з навчально-методичного комплексу дисциплін з усіх курсів, в яких розміщені курси лекцій, методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт, практичних, семінарських занять, та для виконання розрахунково-графічних, контрольних робіт, рекомендації щодо  організації самостійної роботи курсантів (студентів), курсових та дипломних робіт.

  Кафедрою постійно проводиться аналіз забезпеченості бібліотеки ХДМА науковою, навчально-методичною літературою зі спеціальних дисциплін.

   На стенді кафедри розміщені:

 1. графік проведення індивідуальних занять з курсантами;
 2. графік консультацій викладачів кафедри та проведення майстер-класів.
 3. план взаємних відвідувань занять викладачами кафедри;
 4. інформація про проведення відкритих занять.

  Щомісяця кафедра проводить майстер – класи для курсантів (студентів) Академії та коледжу в присутності викладацького складу. Набуті знання, вміння, навички курсантами (студентами) реалізуються в студентських роботах на відповідних конкурсах.