На допомогу користувачам

На допомогу користувачам

Міжнародний центр академічної доброчесності при Ратлендському інституті етики, університет Клемсон в Південної Кароліни, розробив документ «Фундаментальні цінності академічної доброчесності» (Fishman 2012). За цим підходом, академічна доброчесність – відданість академічної спільноти, навіть перед лицем труднощів, шість фундаментальних цінностей:

Чесності

Довіри

Справедливості

Повазі

Відповідальності

Мужності

Академічна доброчесність – це моральний кодекс та етичні правила цивілізованої наукової й освітньої спільноти. Стаття 42 Закону України «Про освіту» подає таке визначення поняття «академічна доброчесність»: «Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень» [1].

Зважаючи на важливість упровадження академічної доброчесності в Україні, статтю 58 Закону України «Про вищу освіту» доповнено пунктом 31 {згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}, який наголошує, що дотримання в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечення її дотримання здобувачами вищої освіти – є одним з важливих обов’язків науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників [2].

Електронне видання «Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності» наголошує, що «надання доступу до систем виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості» є одним з важливих напрямів діяльності бібліотеки [3].

Із цією метою бібліотека ХДМА склала список посилань за назвою «Творіть власним розумом!», які надають безкоштовні послуги з перевірки текстів на унікальність.

ТВОРІТЬ ВЛАСНИМ РОЗУМОМ!

  1. Програма для перевірки унікальності тексту Advego Plagiatus  http://advego.ru/plagiatus/ – програма знайде джерела рерайтинга, покаже неунікальні фрази і сторінки в інтернеті зі збігами.
  2. Unichek https://unicheck.com/uk-ua – Unicheck знаходить текстові збіги та розпізнає маніпуляції з текстом. Програма автоматично генерує онлайн звіт. Завдяки поєднанню надсучасних технологій та інтуїтивного дизайну Unicheck допомагає підвищити якість оригінальних текстів (обов’язкова реєстрація та створення особистого кабінету).
  3. https://plag.com.ua/ – це перевірка на плагіат, де користувачі можуть отримати показники плагіату безкоштовно, але є платні послуги для прискорення обробки.
  4. https://content-watch.ru/text/ – онлайн перевірка на плагіат – безкоштовно, швидко та без реєстраціі! Ретельний аналіз тексту та пошук копій в Інтернеті. Спеціально розроблений алгоритм перевірить ваш текст на унікальность та відразу дасть результат.
  5. https://advego.com/antiplagiat/ – безкоштовний сервіс перевірки тексту на плагіат, дублікати, неякісний рерайт. Завдяки спеціальним алгоритмам антиплагіату текст надійно перевіряється на унікальність навіть після обробки синонімайзерами та програмами для «обходу антиплагиату», «підвищення» оригінальності статті відсотка плагіату документа.

Інформаційні джерела

  1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення:06.07.2020) – Назва з екрана.
  2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення:06.07.2020) – Назва з екрана.
  3. Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності [Електронний ресурс] : рекомендації / О. Бруй, Л. Савенкова, С. Чуканова; за участі:О. Ляху, О. Мурашко; рецензент: О. Гужва; Українська бібліотечна асоціація, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія». – Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2019. – Онлайновий ресурс. – 16 с. – Режим доступу: https://ula.org.ua/images/uba_document/publications/AI_Profil_2019.pdf  (дата звернення:06.07.2020) – Назва з екрана.