Історична довідка

Історія бібліотеки Херсонської державної морської академії

1834 – (рік заснування) бібліотека Херсонського училища торговельного мореплавання
1904 – бібліотека Херсонського училища далекого плавання
1920 – бібліотека Херсонського технікуму водного транспорту
1930 – бібліотека Херсонського морського технікуму

1944 – бібліотека Херсонського морехідного училища ММФ

1970 – бібліотека Херсонського морехідного училища імені лейтенанта Шмідта

1996 – бібліотека Херсонського морського коледжу

2007 – бібліотека Херсонського державного морського інституту

2011 – бібліотека Херсонської державної морської академії

Бібліотека ХДМА має багаторічну історію, протягом якої вона завжди була вірним помічником курсантам  і викладачам в освоєнні знань.

Історія бібліотеки ХДМА бере початок з 1834 року, коли було засновано морехідне училище. На жаль, про роботу бібліотеки в перші роки заснування та у XIX ст. відомо дуже небагато.

Існування бібліотеки в перші роки створення навчального закладу підтверджується  наступним фактом; у вересні 1845 року,  підчас свого візиту до Херсону,  імператор Микола І оглянув територію Херсонського училища торговельного мореплавства та бібліотеку,зоологічну та мінералогічну колекції, морські інструменти…(за матеріалами Державного архіву Херсонської області).

У липні 1881 року для Херсонських морехідних класів третього розряду було зведено нове приміщення. Нова будівля мала 9 кімнат, одна з них – музей класів, де зберігались найцінніші речі, в т.ч. 1000 примірників книг наукового, історичного та художнього змісту, підручники.

 В кінці 80-х років ХІХ ст. бібліотека морехідних класів суттєво поповнюється спеціальними підручниками, популярною, художньою літературою та періодичними виданнями. У 1887 році бібліотека нараховувала 1573 примірника книг, у тому числі – 647 підручників.

Підчас революційних подій 1905-1907 років учні Херсонського училища направили петицію до начальника з вимогами, серед яких були і такі, що стосувалися бібліотеки:

 • терміново укласти підручники для морехідних училищ і забезпечити ними учнів у достатній кількості;
 • розширити каталог бібліотеки й за побажаннями учнів  і безперешкодно видавати книги;
 • влаштувати читальню з достатньою кількістю газет…

У 1907 році матеріальна база училища покращилась: було проведено електричне освітлення, добудовано приміщення, в якому розташовано рекреаційну залу, бібліотеку, інструментальню.

Підчас першої світової  та громадянської війн та інтервенції Херсонський морський технікум зберіг своє майно і у 20-ті роки ХХ ст. наш навчальний заклад мав бібліотеку на 5000 томів та штатну посаду бібліотекаря.

У роки Другої світової війни під час окупації Херсона Херсонський морський технікум не працював: його будівля разом з навчально-лабораторною базою були зруйновані весь книжковий фонд та документи бібліотеки були знищені.

Діяльність училища, отже, і бібліотеки, було відновлено в 1944 році. Завдяки зусиллям технічних бібліотек різних міст країни фонд бібліотеки почав формуватися та зростати; на початок 1944-1945 навчального року він  складав 3362 примірника.

В 50–60-ті роки ХХ ст. фонд поповнювався навчальною літературою, також в бібліотеці сформувався доволі значний фонд художньої літератури.

70-80-ті роки ХХ ст. – період розвитку бібліотеки та інтенсивного нарощування книжкового фонду.  Зросли всі показники роботи бібліотеки, активно поповнювався книжковий фонд. Бібліотека постійно  вдосконалювала форми і методи своєї роботи. Було впроваджено диференційоване обслуговування читачів, введено відкритий доступ до художньої літератури на відділі абонементу.

У 2007 р. фонд (колишнього судномеханічного технікуму), місцезнаходження якого на той час було в приміщенні Херсонського морського інституту (нині НК-1 ХДМА) був переданий на баланс до бібліотеки ХДМІ. В цей же час бібліотека коледжу входить в систему бібліотек ХДМІ, а з 2011 р. ХДМА.

Унікальні книжкові видання з фондів бібліотеки Херсонської державної морської академії

 1. Абель Т. Б. Остойчивость и мореходность судов. –  М. :Гострансиздат, 1935. – 272 с.
 2. Англо-русский словарь  по общему машиностроению /под ред. Н. С. Ачеркана.- М.: Главная редакция тех. энциклопедий и словарей, 1937. -575 с.
 3. Гоголь Н. В. Тарас Бульба : повесть. Автолитографии Е. Кибрика.-М.-Л., Детиздат,  1948. -154 с. ил.
 4. Граков  Б. М. Скіфи / АН УРСР, Інститут археології. – Київ: Академія наук КРСР, 1947.  –  95с.: ил.
 5. Горчаков А. В., Вашурова Т. А., Шаева М. И. Термическая обработка и использование заменителей быстрорежущей стали.- М.:Черная металлургия.- 1941 с.
 6. Дембовецкий В. Э. Краткая история корабля. – М.-Л.: Огиз гострансиздат, 1932.- 152 с.
 7. Картины Дрезденской галереи: выставка в Гос. музее изобразит. искусств им. А. С. Пушкина в Москве 2 мая – 20 августа 1955 года. – 87 репродукции.
 8. Лисянский,  Ю. Ф. Путешествие вокруг света на корабле « Нева» в 1803-1806 годах / Ю. Ф. Лисянский. – М.: ОГИЗ, 1947. – 294 с.: ил.
 9. Окорский Л. С. Судовые системы. – М.: Оборонгиз, 1947. – 480 с.
 10. Перля З. Линейный корабль. – М.: Воениздат, 1948. – 151с.
 11. Перля З. Бойові кораблі: Історія бойових кораблів. – Львів, 1948. – 256 с.  малюнки.
 12.  Сакеллари Н. А. Навигация: учебник для Втузов и морских техникумов под ред. П. В. Мессер. – 4-е изд., перераб .и доп. – Л.- М.: Гос. транс.- тех. издат, 1937. – 296 с.
 13.  Слово о полку Ігоровє/ Фотокопія видання 1800 р./ Переклад М. К. Грунського. – К.: Держ. вид-во худож. літ-ри України, 1952. – 117 с.
 14. Техническая энциклопедия. Т.15/ Гл. ред. Л. К. Мартенс. – М.: Сов. Энциклопедия, 1931. – 943с.
 15. Юнкер В. В. Путешествия по Африке (1877-1878 и 1879-1886): сокращенное издание. – М.: Огиз, 1949. – 503 с.