Мережеві ресурси

Електронні ресурси національних бібліотек

 • http://gntb.gov.ua/ua/ – Державна науково-технічна бібліотека (ДНТБ) України.
 • http://lib.rada.gov.ua/ – Бібліотека Верховної Ради України
 • http://www.lsl.lviv.ua/  – Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
 • http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
 • http://www.nplu.org/ – Національна парламентська бібліотека України.
 • www.wdl.org/ru – Світова цифрова бібліотека

Електронні ресурси навчальних закладів освіти України

 • http://biblio.co.ua/0  – Науково-технічна бібліотека Київського національного університету технологій і дизайну.
 • http://lib.khnu.km.ua/  – Наукова бібліотека Хмельницького національного університету.
 • http://lib-gw.univ.kiev.ua/ – Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/  – Бібліотека Харківського національного університету міського господарства ім.О.М.Бекетова
 • http://library.kpi.kharkov.ua/ – Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” .
 • http://library.kpi.ua/ru – Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».
 • http://library.lp.edu.ua/ – Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка”.
 • http://library.tntu.edu.ua/–  Науково-технічна бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.
 • http://nure.ua/uk/education/library/  – Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки.
 • http://www.maritime.kiev.ua/ – Київська державна академія водного транспортуімені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
 • http://www.nuos.edu.ua/ – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 • http://www.osmu.odessa.ua/ua/ – Одеський національний морський університет
 • http://www.ox.ac.uk/ – University of Oxford
 • http://www.pollub.pl/  – Politechnika Lubelska