Доцент

Дисципліни, що викладає : вища математика

В 1991 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, механіко-математичний факультет за спеціальністю «математика» та отримала кваліфікацію «математик, викладач математики». Старший викладач Мотайло Анжеліка Павлівна має досвід педагогічної роботи 17 років. У період 2000-2008 рр. працювала асистентом на кафедрі вищої математики ХНТУ. У період 2008-2016 рр. працювала старшим викладачем кафедри вищої математики (з 2012 – кафедри вищої математики і математичного моделювання) ХНТУ. З 2016 р. працює старшим викладачем на кафедрі природничо-наукової підготовки ХДМА.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Геометричне моделювання скалярних та векторних полів на решітках тетраедрально-октаедральної структури” у спеціалізованій вченій раді Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

У 2020 отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка.

Наукові інтереси: теорія і практика методу скінченних елементів.

Має 37 наукових праць, 1 патент України на корисну модель.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6775-5788

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=pTmT_VEAAAAJ