Завідувач кафедри англійської мови в судновій енергетиці

Закінчила Херсонський державний університет у 1996 році за спеціальністю «Іноземні мови» та здобула кваліфікацію – Вчитель  англійської мови.

З 2008 року є кандидатом педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.04. – теорія та методика професійної освіти

У 2011 році отримала звання доцента кафедри англійської мови.

Викладає дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» та «Ділова англійська мова».  Педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах більше 28 років.

Літікова Олександра Іванівна є співавтором 4 навчальних посібників, опублікувала більше 25 науково-методичні праць, має більше 60 публікацій (3 з яких у співавторстві надруковано у журналах наукометричних баз даних Scopus, а 25 у фахових виданнях України, решта – публікації у збірниках тез конференцій за фахом всеукраїнського та  міжнародного рівня).

Наукові інтереси: технології глибинного навчання морської англійської мови в умовах дистанційної освіти.

Підвищення кваліфікації або стажування: Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м.Київ), 2015р.; кафедра теорії та практики галузевого перекладу Херсонського національного технічного університету, 2016р.;  Pearson 20 years in Ukraine seminars and workshops: New Generation Education: Informed Teaching, Enhanced Learning, КНТЕУ, (м.К иїв); 216 год. стажування в Литовській морській академії, м.Клайпеда, 2019р.; International TESOL/TEFL professional teacher development, м.Київ (травень 2019р.), м.Львів (листопад 2019р.), курс підвищення кваліфікації «Розробка електронного курсу з дисципліни на базі LMS MOODLE з використанням інструментів та сервісів електронного навчання», ЦПРВ ХДМА, 2020 р.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7952-9895

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216371187

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QLU3SyUAAAAJ&hl=ru