Навчально-методична база

Методичну роботу викладачів кафедри англійської мови в судновій енергетиці спрямовано на удосконалення організації освітнього процесу за змішаною формою (розробку навчального матеріалу для дистанційного навчання) та підвищення методичної майстерності викладачів.

У відповідності до плану роботи кафедри щорічно проводиться вдосконалення навчально-методичного забезпечення кафедри (робочих навчальних програм, силабусів, навчально-методичних посібників, матеріалів завдань та тестів поточного і підсумкового контролю, білетів для семестрових іспитів за рівнями бакалавр і магістр). Оновлений навчально-методичний контент проходить етапи затвердження на засіданні кафедри, реєстрації  у навчально-методичному відділі ХДМА та розміщення на навчальній електронній платформі LMS Moodle у розділі Academic Contents: https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=442.

Викладання дисциплін кафедри «Морська англійська мова» (1-2 курси), «Англійська мова за професійним спрямуванням» (3-4 курси) та «Ділова англійська мова» (5 курс) здійснюється за допомогою навчальних посібників, розроблених авторськими колективами з числа викладачів кафедри англійської мови в судновій енергетиці і викладачів англійської мови МК ХДМА, а саме:

Full Ahead: coursebook /  [I. Denychenko, V. Kudriavtseva, O. Litikova, O. Tokareva, O. Parkhomenko, A. Yurzhenko, N. Yaresko]. – Kherson: “Timex” PH, 2020. – 190 p.

Power the Ship: coursebook / [S. Golovina, H. Gukova, A. Korovenkova, M. Ohienko, Yu. Tymoschuk, V. Cherchenko]. – Kherson: “TIMEX” PH, 2020.- 255p.

Ship’s Heart: coursebook / [I. Afanasievska, Yu. Hryshko, O. Diagyleva, V. Kudriavtseva, O. Litikova, O. Tokareva]. – Kherson: “Borysfen” PH, 2020. – 249 p.

Smart Control: coursebook / [Yu. Barzii, O. Litikova, N. Ohorodnyk, H. Solovei, Ya. Usova]. – Kherson: “Borysfen” PH, 2020. – 246 p.

Control The Power!: coursebook / [I. Krasnovska, M. Ohyienko, Yu. Tymoschuk]. – Kherson: “TIMEX” PH, 2020. – 162 p.: English.

Manage It Shipshape: coursebook / [O. Litikova, N. Ohorodnyk, H. Solovei]. – Kherson: “Borysfen” PH, 2020. – 137 p.

 На LMS Moodle у розділі  Tasks впроваджено індивідуальні курси викладачів кафедри, метою яких є сприяння формуванню навчальних компетенцій курсантів за окремими навчальними  модулями у процесі виконання ними інтерактивних вправ з елементами візуалізації і контекстуалізації: https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=353. З метою оцінювання результатів навчальної діяльності курсантів  у розділі Tests на  LMS Moodle  розроблено і розміщено тести поточного і підсумкового контролю: https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=344.  Cамостійну роботу курсантів на LMS Moodle  організовано у розділі Self-study tests: https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=1186, а курсанти заочної форми навчання  мають змогу працювати за індивідуальною програмою на  LMS Moodle  у розділі Part-time study: https://mdl.ksma.ks.ua/course/index.php?categoryid=849.  4-курсники 2-х спеціалізацій «Експлуатація суднових енергетичних установок» та «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» мають змогу проходити тренувальні тестування на LMS Moodle у розділі Підготовка до ЄВІ https://mdl.ksma.ks.ua/course/view.php?id=2395 до складання зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови з метою подальшого вступу на навчання до магістратури.

З метою підвищення методичної майстерності викладачів та у відповідності до принципів професійної освіти проводяться науково-методичні семінари та сесії розвитку педагогічної майстерності, на яких вивчаються сучасні підходи до навчання іноземної мови. Матеріали таких заходів розміщаються у розділі Workshops  на  LMS Moodle  https://mdl.ksma.ks.ua/course/view.php?id=3657 з метою подальшого впровадження їх результатів у навчальний процес.  Також на кафедрі організовано проведення майстер-класів викладачами випускових кафедр з метою поглиблення галузевих знань.