Науково-дослідна робота

Науково-дослідна діяльність кафедри англійської мови в судновій енергетиці є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів з вищою освітою.

У зв’язку з цим кафедрою розроблено та виконується ініціативна науково-дослідна робота на тему: «Впровадження технологій глибинного навчання англійської мови морського спрямування в умовах інтердисциплінарного підходу».

Впровадження основних напрямків науково-дослідної теми кафедри відбувається в чотири етапи:

1) Розроблення концепції впровадження технологій глибинного навчання і встановлення інтердисциплінарних зв’язків з викладачами фахових дисциплін (expert-classes).

2) Пошук та апробація методів глибинного навчання англійської мови професійного спрямування, аналіз їх ефективності та підготовка педагогічних кадрів (staff training) до використання методів глибинного навчання.

3) Продовження staff training і оновлення робочих навчальних програм, навчальних посібників кафедри з урахуванням принципів глибинного навчання.

4) Переосмислення ролі викладача і студента у процесі впровадження технологій глибинного навчання та інтерпретація результатів їх співпраці на наукових конференціях, на платформі Moodle та сайті ХДМА.

В межах зазначеної наукової діяльності і за її пріоритетними напрямами організації відбувається участь викладачів та курсантів у науково-практичних конференціях та написанні наукових робіт.

Так, за період 2019 – 2020 рр. кафедрою було опубліковано у SCOPUS виданнях – 4 публікації;  навчальних посібників – 6; статті у закордонних виданнях – 11;  статті у вітчизняних наукових журналах – 16;  статті молодих науковців у виданнях категорії Б – 1; участь у колективній монографії – 1; тези доповідей – 13; керівництво науково-дослідною роботою курсантів з подальшою публікацією – 45.

Кафедрою було забезпечено участь курсантів у студентських науково-практичних конференціях як всеукраїнських так і міжнародних, де вони мали змогу представити науковій громадськості результати власних досліджень.

Також викладачі кафедри беруть участь у проведенні семінарів (всі викладачі кафедри), тренінгів (всі викладачі кафедри), курсах підвищення кваліфікації (6), стажуванні (в тому числі і за кордоном) – 2, тощо.