Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Працює в Херсонській державній морській академії з 2011 року.

Освіта

Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської за спеціальністю «Вчитель російської мови та літератури, англійської мови».

З 2001 року – к. п. н. зі спеціальності 13.00.02 – Теорія та методика навчання: германські мови.

У 2004 році отримала вчене звання доцент кафедри іноземних мов.

Підвищення кваліфікації

Київ, Навчально-демонстраційні сесії “Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики” 26-28 листопада 2020 року, Сертифікат участі PDP-ED № 8-11-20 від 30 листопада 2020. Навчальне навантаження: 0,5 кредиту ЄКТС – 16 год.

ХДМА Науковий парк ХДМА “Інновації морської індустрії”, Центр професійного розвитку викладача. Курси підвищення кваліфікації з теми “Електронне навчання: практикум з активних методів” 11-22 січня 2021 р. Навчальне навантаження 1 кредит ЄКТС – 30 год.

Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти Курси підвищення кваліфікації з теми «Інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін у вищих закладах освіти» 11.05.2021-10.12.2021 р. Навчальне навантаження 180 годин – 6 кредитів ЄКТС (Свідоцтво СП 35830447/3125-21 від 10.12.2021).

Київ, Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Курси підвищення кваліфікації з теми “STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти в умовах війни” 10.10-20.11 2022 р. Навчальне навантаження 180 годин – 6 кредитів ЄКТС (Свідоцтво № ADV-101059-PSI від 20.11.2022).

Сфера наукових інтересів

Інноваційні технології у навчанні англійської мови морського спрямування, формування міжкультурної англомовної комунікативної компетентності майбутніх моряків, професійне зростання викладачів іноземних мов.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZuhtddUAAAAJ&hl=uk

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1831-2275