Кандидат технічний наук, старший викладач

Закінчив Херсонську філію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2013 році за напрямом підготовки «Суднобудування та океанотехніка» та здобув кваліфікацію – бакалавра технічного фахівця-механіка.

У 2015 році закінчив Херсонську філію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «Суднокорпусобудування» та здобув кваліфікацію – інженера-механіка.

У 2018 році закінчив аспірантуру у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 “Конструювання та будування суден”.

Викладає дисципліни “Теорія та будова судна” та “Забезпечення морехідних якостей судна”. Педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 7 років.

Опублікував більше 80 науково-методичних праць, з яких 3 статті у наукометричній базі Scopus, 4 статті у закордонних наукових виданнях, 11 статей у збірниках включених до Переліку наукових фахових видань України, публікації у збірниках тез 40 міжнародних та всеукраїнських конференцій за фахом, отримав 3 патенти України.

Наукові інтереси: системи автоматичного керування судном, ідентифікація негативного впливу людського фактору при управління транспортним засобом, сучасні методи дефектації та ремонту корпусу судна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0974-6904

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wiUuvUAAAAAJ&hl=ru

Publons: https://publons.com/researcher/2001629/kostiantyn-kyrychenko/

Scopus Author ID: 57210016776

ResearcherGate: https://www.researchgate.net/profile/Kostiantyn_Kyrychenko

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *