Навчально-методична база

Перелік дисциплін закріплених за кафедрою

 1. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці.
 2. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці лабораторний практикум “Тренажерна підготовка”.
 3. Забезпечення охорони праці на морському транспорті.
 4. Фізичне виховання.
 5. Організація і нормативне забезпечення охорони судна.
 6. Рятувальні засоби.
 7. Ознайомлення з кріпленням контейнерів.

Методична робота кафедри безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки спрямована на формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей, вдосконалення системи фізичного виховання, суттєве покращення стану здоров’я здобувачів вищої освіти, рівня фізичної підготовленості та працездатності майбутніх фахівців.

Основним завданням кафедри є: створення нових фізкультурно-оздоровчих технологій, які забезпечать можливість активізувати інтерес здобувачів вищої освіти до занять фізичними вправами, дотримання здорового способу життя, поповнення знань про шляхи збереження і зміцнення свого здоров’я, здатності самостійно і творчо вирішувати не лише особисті, а й соціальні питання. Впровадження в навчальний процес нової методичної системи, підгрунтям якої є принцип фундаментальності та фізкультурно-оздоровчої спрямованості, а саме:

 • приведення у відповідність змісту засобів фізичного виховання здобувачів вищої освіти до сучасних досягнень фізкультурно-оздоровчої освіти, теорії і методики фізичного виховання та актуальних потреб розвитку особистості;
 • інтеграцію традиційних засобів фізичного виховання і нових інноваційних технологій, що сприятиме підвищенню інтенсивності й результативності навчального процесу з фізичного виховання, а також активізації фізкультурно-оздоровчої діяльності у позанавчальний час;
 • дотримання принципів індивідуалізації та диференціації фізичних навантажень, посилення мотивації та інтересу до активних занять фізичними вправами, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу;
 • урізноманітнення форм, методів і засобів залучення здобувачів вищої освіти до участі в фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів;
 • залучення здобувачів вищої освіти до самостійних занять фізичними вправами та спортом, що сприятиме розширенню оздоровчого потенціалу, набуття нових умінь і навиків рухової активності, фізичного розвитку і фізичної підготовленості.

На кафедрі розроблені нові методичні рекомендації, які підсилили контроль за ефективністю та якістю засвоєння здобувачами вищої освіти контрольних тестів, а також збільшення рухової активності на практичних та самостійних заняттях:

 1. Круглик М.І., Свирида В.С., Методичні рекомендації. Методика навчання техніки штрафних кидків. – Херсон: ХДМА, 2018. – 38 с.
 2. Гузар В.М., Хоменко В.В. Методичні рекомендації. Методика навчання техніки бігу на середні дистанції. – Херсон: ХДМА, 2018. – 36 с.
 3. Юськів С.М., Топал В.В. Методичні рекомендації. Методика планування і проведення самостійних занять. – Херсон: ХДМА. 2018. – 48 с.
 4. Саратовський О.В. Методичні рекомендації. Методика навчання гімнастичних вправ. – Херсон: ХДМА. 2018. – 53 с.
 5. Годлевський П.М., Гузар В.М., Юськів С.М. Методика розвитку фізичних якостей за допомогою тренажерів. Методичні рекомендації. Херсон: ХДМА, 2018 р. 36 с.
 6. Круглик М.І Методичні рекомендації. Баскетбол. – Херсон: ХДМА, 2018. – 61 с.
 7. Гузар В.М., Годлевський П.М., Юськів С.М. Методика навчання стрибків у довжину з розбігу. Методичні рекомендації. Херсон: ХДМА, 2019 р. 35 с.
 8. Хоменко В.В., Годлевський П.М., Гузар В.М., Юськів С.М. Методичні рекомендації. Методика навчання техніко-тактичної підготовки у футболі. – Херсон: ХДМА, 2019. – 49 с.
 9. Круглик М.І. Термінологія фізичного виховання: Навчально-методичний посібник. Херсон: ХДМА, 2019. – 77 с.
 10. Саратовський О.В. Методичні рекомендації. Спортивні ігри: Волейбол. – Херсон: ХДМА, 2020. – 35 с.
 11. Круглик М.І., Методичні рекомендації. Спортивні ігри: Баскетбол. – Херсон: ХДМА, 2020. – 21 с.
 12. Хоменко В.В., Гузар В.М. Методичні рекомендації. Професійно-прикладна фізична підготовка. – Херсон: ХДМА, 2020. – 27 с.
 13. Саратовський О.В. Методичні рекомендації. Професійно-прикладна фізична підготовка. – Херсон: ХДМА, 2020. – 37 с.
 14. Круглик М.І., Методичні рекомендації. Спортивні ігри: Баскетбол. – Херсон: ХДМА, 2020. – 48 с.

Згідно плану, на кафедрі постійно проводяться науково-методичні семінари. В 2019-2020 н.р. проведено 2 наукових та 3 методичних семінари, на яких виступили з доповідями викладачі кафедри.