Навчально-методична база

Перелік дисциплін закріплених за кафедрою:

  • Безпека життєдіяльності;
  • Безпека життєдіяльності та боротьба за живучість судна;
  • Основи охорони праці та охоронні заходи на судні;
  • Забезпечення охорони праці на морському транспорті;
  • Організація і нормативне забезпечення охорони судна;
  • Боротьба з пожежами;
  • Перша медична допомога на борту судна;
  • Рятувальні засоби;
  • Фізичне виховання.

Методична робота кафедри безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки спрямована на формування загальних, загально-фахових та спеціальних (фахових) компетентностей напрямлених на придбання навичок особистого виживання, забезпечення особистої безпеки та знання громадських обов’язків на суднах, освоєння методів ефективного управління ресурсами, уміння приймати рішення та проводити дії у непередбачуваних умовах.