доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Закінчила Херсонський державний університет у 2012 році за спеціальністю «Гуманітарні науки. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

2012-2019 р.р. працювала викладачем “Морської англійської мови”, “Англійської мови за професійним спрямуванням”, “Іноземної мови” в Морському коледжі Херсонської Державної Морської Академії (кафедра англійської мови для суднових механіків).

З 2019 року – працює на кафедрі англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою Херсонської державної морської академії.

З 2019 року – працює начальником відділу міжнародних зв’язків Херсонської державної морської академії.

19 червня 2019 року – І місце на Всеукраїнському конкурсі з використання власних мобільних пристроїв у навчальному процесі (наказ СДУ №0380-VI від 19 червня 2019 року), дослідницька робота «Застосування технології доповненої та віртуальної реальності в умовах проведення QR-код квесту під час формування іншомовної компетентності майбутніх моряків».

Закінчила Морський коледж Херсонської державної морської академії у 2020 році та здобула кваліфікацію: освітньо-квалфікаційний рівень молодший спеціаліст за спеціальністю Річковий та морський транспорт, освітня програма Експлуатація суднових енергетичних установок, професійна кваліфікація механік (судновий) (Диплом молодшого спеціаліста Е20 №121623).

З 2020 року – к.п.н. за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

З 2023 року обіймає посаду доцента кафедри англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою Херсонської державної морської академії.

Викладає дисципліну «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». Педагогічний досвід роботи – 12 років.

Юрженко Альона Юріївна є автором/співавтором більше 100 наукових статей, опублікованих у збірниках, включених до переліку фахових видань України, 11 з яких проіндексовано у Scopus та WOS, та публікацій у збірниках тез міжнародних конференцій за фахом.

Підвищення кваліфікації:

 • “Діловодство у закладах вищої освіти”, ЦПРВ ХДМА (30 годин, Сертифікат № 122, 25.01.2021);
 • “Морська освіта у контексті інтернаціоналізації”, Батумська державна морська академія (180 годин, сертифікат №018080721, 24.05.21-08.07.21);
 • Весняна школа “Трансфер технологій та інновацій: європейський та український досвід” в контексті Жан Моне 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейський досвід трансферу технологій для українських університетів», Національний Університет “Львівська Політехніка” (30 годин, 03.03.21-11.03.21);
 • Програма мобільності Еразмус+ для працівників, Ризький Технічний Університет “Латвійська морська академія” (сертифікат №01000-10.2.2/31, 24.04.23-28.04.23);
 • Transnational Project Meeting (certificate of attendance Erasmus+ Strategic Partnership forvocational education and training, MERSol – Martime Engine room Simulator online, Bled, Slovenia, 17.01.22-18.01.22);
 • “Наукова комунікація в цифрову епоху”, платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (90 годин, 13.10.23);
 • “Цифровий учитель”, EdEra, сертифікат №1dd3a6ae-7754-460b-b5aa-17a0a2278b87, 30 годин, 16.02.24.

Асоціації:

 1. ITA старший менеджер of Education for Ukraine, International Teachers Association (сертифікат No.464);
 2. членкиня, ГО «Прогресильні» (сертифікат №0506/24);
 3. членкиня, INSTICC (the Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication), Nº23096; 01/2024-12/2024.

Інше:

 • член робочої групи міжнародного грантового проекту Erasmus+ “MERSol – Martime Engine room Simulator online” (наказ ХДМА №271 від 13.09.21) 01.06.21-31.05.23;
 • член робочої групи проекту подвійних дипломів освітньо-професійної програми “експлуатація суднових енергетичних установок” на другому (магістерському) рівні вищої освіти ХДМА (Україна) та Університет Плімуту (Британія);
 • рецензент дослідницьких проектів Міжнародної Асоціації Морських Університетів (жовтень 2023 року);

Наукові інтереси: гейміфікація, доповнена реальність, ІКТ у викладанні англійської мови, розвиток комунікативної компетентності, сталий розвиток в освіті, електронні курси, LMS MOODLE.

Контакти: mz@ksma.ks.ua

Orcid

Google Scholar

Publons

Scopus

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *