Доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Закінчила в 2010 році Херсонський державний університет і отримала диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література». У 2011 році закінчила Херсонський державний університет, інститут іноземної філології, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та літератури.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

Викладає дисципліни «Морська англійська мова», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». Готує курсантів до участі у студентських науково-практичних конференціях та олімпіадах. Бере участь у розробці підручників з англійської мови для студентів-судноводіїв 1сп, 2 сп курів. Автор 12 публікацій у фахових виданнях України та закордонних виданнях. Співавтор посібників «Catch the Wind», «Watch Out», «Keep Alert».

Автор 35 наукових та науково-методичних праць.

Підвищення кваліфікації

Краківський університет економіки, «New and innovative teaching methods», 14 лютого – 25 березня 2022 р.

Сфера наукових інтересів

Новітні методики навчання морської англійської мови та застосування їх у процесі професійної підготовки майбутніх судноводіїв.

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=Du4vaiUAAAAJ&hl=ru

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4317-7917