Старший викладач кафедри, кандидат технічних наук

Закінчив у 2001 році Херсонський державний технічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Інформаційні системи» та здобув кваліфікацію спеціаліста з інформаційних систем.

Закінчив у 2004 році очну аспірантуру на базі Херсонського національного технічного університету.

Закінчив у 2014 році Херсонську державну морську академію та отримав вищу освіту за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» та здобув кваліфікацію бакалавра помічника капітана.

У 2020 році здобув науковий ступень кандидата технічних наук, спеціальність 05.02.01 «Матеріалознавство», тема дисертації «Розробка модифікованих корозійностійких полімеркомпозитних покриттів для захисту засобів транспорту».

Викладає дисципліни «Інформаційні системи технічного забезпечення суден» й «Сучасні автоматизовані системи управління рухом судна», також дисципліни «Електронавігаційні прилади» та «Забезпечення навігаційної безпеки плавання» для здобувачів вищої освіти з англійською мовою навчання.

Стаж науково-педагогічної роботи, в тому числі у ХДМА, становить 20 років.

Безбах Олег Михайлович опублікував більше 30 науково-методичних праць, є автором / співавтором  більше 20 наукових статей, опублікованих у збірниках, включених до переліку фахових видань України та публікацій у збірниках тез 10 міжнародних конференцій за фахом, отримав 4 патенти України на корисну модель. Також є співавтором монографії «Современные информационные технологии обеспечения безопасности судоходства и их комплексное использование».

Наукові інтереси: покращення експлуатаційних характеристик та підвищення ефективності використання технічних засобів судноводіння.

Підвищення кваліфікації та стажування: курс з методики викладання та оцінювання, розроблений за ІМО курсами 6.09, 6.10, 3.12, на базі ХДМА, що містить техніку інструктажу, методи й практики підготовки та оцінки компетентності моряків (60 годин, 2 кредити ECTS).

Профіль у:

ORCID

Scopus

Google Scholar

WoS

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *