15 листопада 2023 року у Херсонській державній морській академії проведено Всеукраїнський науковий вебінар «Інноваційні технології навчання для ефективної морської комунікації».

У вебінарі взяли участь 46 осіб – науково-педагогічних працівників з морських закладів освіти України: Національного університету «Одеська морська академія», Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ», Institute of Marine Engineering, Science and Technology – IMarEST Odesa Branch, Первомайського навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

У вітальному слові до учасників Валентина Кудрявцева, завідувачка кафедри англійської мови в судноводінні ХДМА, підкреслила, що вебінар надав чудову можливість для  дискусій та обміну ідеями з тих питань, які постають перед викладачами морської англійської мови у нинішній період швидких змін у глобальній морській індустрії.

Доповідачі підготували презентації з актуальної тематики:

«Ефективні навчальні завдання для спілкування онлайн» Ксенія Бойко, Юлія Кльопка;

«Стандартні фрази для спілкування на морі як навчальна потреба» Олена Фролова спільно з Аліною Від (викладачкою Щецинської морської академії, Польща);

«Формування гнучких умінь у майбутніх моряків» Світлана Барсук.

Під час роботи у віртуальних дискусійних групах учасники вебінару обмінялись думками щодо запропонованої тематики та презентували результати обговорень.  Модераторами у дискусійних групах виступили Наталя Огородник, Тамара Піндосова, Ольга Токарєва.

Робота Всеукраїнського наукового вебінару «Інноваційні технології навчання для ефективної морської комунікації» дозволяє зробити такі висновки:

  1. Ефективними навчальними завданнями для спілкування онлайн можуть вважатися ті завдання, що: спонукають до живої невимушеної дискусії через контроверсійні чи провокативні твердження або питання; підкріплені доцільною і достатньою наочністю, починаючи з малюнків або схематичних моделей певних процесів, що є предметом обговорення, та закінчуючи аудіовізуальним ресурсом різного формату. Серед способів підвищення вмотивованості здобувачів до активної онлайн взаємодії на занятті визначено такі: сприяти подоланню комунікативних бар’єрів, характерних для онлайн спілкування; створювати та підтримувати невимушену й доброзичливу атмосферу комунікативної взаємодії; дотримуватися принципів конструктивного спілкування.
  2. У змісті робочої навчальної програми дисципліни «Морська англійська мова» стандартні фрази для спілкування (SMCP) на морі мають бути прописані як окремий компонент. Вивчення стандартних фраз має здійснюватися викладачами системно і послідовно, для чого необхідно використовувати  тематично зорієнтовану й методично обґрунтовану систему завдань і дотримуватися послідовності їхнього виконання.
  3. Сьогодні особливу увагу приділено важливості формування гнучких навичок у процесі підготовки майбутніх моряків, адже для представників цієї професії критично вміти працювати у команді, швидко адаптуватись та приймати відповідні рішення у надзвичайних ситуаціях. Будь-який навчальний модуль, в якому присутня «людина» та «людський фактор», може та має бути застосований для формування гнучких умінь у здобувачів.

У процесі обговорення учасниками вебінару висунуто такі пропозиції:

  1. Активно залучати наявні цифрові онлайн ресурси (Miro, Kahoot, Padlet, Mentimeter etc.), а також використовувати усі доступні можливості платформи LMS Moodle як засоби навчання, що суттєво підвищують привабливість навчального контенту й водночас дозволяють певною мірою керувати процесом говоріння, фіксуючи головні моменти, відстежуючи логічну послідовність або окреслюючи бажану траєкторію дискусії.
  2. Рекомендовано створити робочу групу, яка б проаналізувала та розподілила стандартні фрази для спілкування на морі за конкретними навчальними модулями. Варто підготувати методичні рекомендації та провести семінари-практикуми для викладачів морської англійської мови щодо організації та проведення занять з вивчення стандартних фраз. З метою перевірки знань стандартних фраз здобувачами запропоновано включити їх до завдань електронних поточних тестів (Stop&Check) до категорії Professional competency.
  3. Рекомендовано організувати робочу групу щодо введення гнучких умінь до змісту робочої навчальної програми дисципліни «Морська англійська мова». Запропоновано формувати  свідоме ставлення здобувачів до процесу навчання, систематично використовувати студентоорієнтовані завдання, активно застосовувати рефлексію на різних етапах заняття, пропонувати навчальний матеріал на вибір, залучати здобувачів до пошуково-дослідної діяльності.