Навчально-методична база

У 2020-2021 н.р. викладачі кафедри англійської мови в судноводінні працюють над розробкою та апробацією створених за новими стандартами навчально-методичних матеріалів та впровадженням  принципів Активного  навчання (Active Learning), що є одним з етапів участі в експерименті «Впровадження технологій активного навчання у процес підготовки до ефективного морського професійного спілкування». Методичну роботу кафедри спрямовано на удосконалення організації освітнього процесу: розробку індивідуальних курсів викладачів на платфромі Moodle, організацію педагогічного спілкування з курсантами шляхом застосування інтернет ресурсів (Zoom, Moodle, Microsoft Team та ін.) та підвищення методичної майстерності викладачів.

Дисципліни, що закріплені за кафедрою: Морська англійська мова (1-2 курси), Англійська мова за професійним спрямуванням (3-4 курси) та Ділова англійська мова (5-6 курси).

У відповідності до Робочих програм з дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні посібники:

Запланована тематика методичних семінарів-практикумів та науково-методичних семінарів на 2020-2021 навчальний рік;

– Інтернет ресурси для дистанційного навчання/ Internet Resources for Distance Learning (sharing experience of the quarantine period)

– Впровадження підходів глибинного навчання на практичних заняттях (огляд)/ Deeper Learning Elements: Review

– Відмінності між дебатами і дискусією/Debates vs Discussions

– Складові частини Активного  навчання/Active Learning: Components and benefits

– Технології Активного навчання /Active learning: Methods and Activities