Членство в міжнародних асоціаціях

Асоціація лідерів університетів за стале майбутнє

Міжнародна асоціація морських університетів

Міжнародна університетська мережа PRAXIS

Науково-технічна асоціація «Екологічний імператив»