Кандидат філологічних наук, доцент

Працює в Херсонській державній морській академії з 2016 року.

У 2011 році закінчила Херсонський державний університет та отримала диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури; вчителя німецької мови.

У 2011-2012 рр. працювала викладачем англійської мови на кафедрі Судноводіння у Морському коледжі ХДМА.

У 2013-2015 рр. працювала викладачем англійської мови на кафедрі Англійської мови та методики її викладання у ХДУ.

У 2015 році достроково закінчила аспірантуру ХДУ за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови (англійська мова)» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

З 2021 року працює доцентом кафедри Англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою программою ХДМА.

У 2023 році отримала вчене звання доцента.

Викладає дисципліну: «Морська англійська мова».

Автор 32 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7594-6066

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57458289100

WEB of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AGG-0652-2022