Національна академічна мобільність

На основі Договору про участь у програмі Національної академічної мобільності (кредитної) №06-20/1н від 26.10.2020 р. та Додаткової угоди з Херсонською державною морською академією (ХДМА) від 12.12.2022 р., для здобувачів Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» (ДІ НУ «ОМА») здійснюється Національна академічна мобільність (кредитна), які навчаються за ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту». За програмою Національної кредитної мобільності з дисципліни «Менеджмент морських ресурсів» буде реалізовано 4 кредити EKTS (120 годин) професором, доктором філософських наук, директором НП ХДМА «ІМІ» Лещенко Альоною Михайлівною та кандидатом історичних наук, доцентом Безлуцькою Оленою Петрівною. Безмежно вдячні ректору проф. Чернявському В.В., адміністрації Херсонської державної морської академії та вельмишановним викладачам, задіяним в реалізації Національної академічної мобільності (кредитної).