Міжнародна академічна мобільність

З метою підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень в ХДМА, а також для покращення конкурентоздатності випускників академії на міжнародних ринках праці, наш заклад освіти долучається до програм Еразмус+. Одним з таких проєктів є програма обміну для здобувачів освіти КА-107  “Student Mobility for Studies”, учасником якого обрано Херсонську державну морську академію.

До 01 червня 2021 року було відібрано 1 (одного) курсанта ХДМА для реалізації академічної  мобільності в Латвійській морській академії протягом 1 семестру (6 місяців) у 2021/22 навчальному році.

За умовами участі, здобувачі освіти можуть бути відібрані для навчання за програмами бакалаврата або магістратури тих дисциплін, що запропоновані в Латвійській морській академії (це будь-яка програма, в якій можливо обрати таку кількість дисциплін, що є достатньою для визнання нашим навчальним закладом після завершення мобільності). Відібрані здобувачі освіти повинні закінчити щонайменше один рік навчання в своєму ЗВО (для рівня бакалавра) або щонайменше один семестр (для рівня магістра).