Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база кафедри відповідає вимогам навчально-виховного процесу, дозволяє здійснювати професійну підготовку здобувачів вищої освіти за фахом «Навігація і управління морськими суднами» ступені вищої освіти «бакалавр» та «магістр»,  «Судноводіння», ступінь вищої освіти «бакалавр» Херсонської державної морської академії, відповідно до вимог Міжнародної конвенції і Кодексу ПДНВ з поправками.

Навчально-матеріальна база кафедри включає в себе тренажерні комплекси, лабораторії та навчальні кабінети:

Лабораторія «Навігаційні інформаційні системи»

Тренажерне обладнання лабораторії використовується для виконання основ теоретичного курсу традиційних методів судноводіння, а також для базового навчання і практичної підготовки з використання електронних картографічних навігаційно-інформаційних систем та виконання попередньої та виконавчої прокладки маршруту суден.

Лабораторія обладнана 8 навчальними робочими місцями, де одночасно займаються два здобувача, також кожне робоче місце обладнане картографічними столами. Всі 8 робочих станцій імітують навігаційні містки, з повною візуалізацією, електро та радіонавігаційними приладами і органами керування судном, при цьому контролюються одним робочим місцем інструктора. Для виконання лабораторних завдань для здобувачів доступні основні світові навігаційні райони плавання такі як протока Босфор та Дараданелли, Сінграпурська протока, Дувр, Великий та малий Бельти, Панамський канал, загалом більше ніж 20 локацій. Також в наявності більше десяти моделей суден. Дуже важливим є модуль введення помилок та несправностей в будь-яку систему управління та моніторингу місцеположення судна. У лабораторії наявні також навігаційні паперові карти. Всього 16 навчальних місць, які можна використовувати для індивідуального і групового навчання, самопідготовки і робіт в автоматизованій системі перевірки знань.

Тренажерне обладнання відповідає вимогам за класифікацією DNV / IMO тип C2 а також вимогам міжнародної конвенції та кодексу ПДНВ з поправками.

Провідний викладач: к.т.н., доцент Носов П.С.

Лабораторія «Електронні тренажери»

Основною метою створення лабораторії є сприяння в підготовці висококваліфікованих кадрів для морського флоту, формування у майбутніх фахівців необхідних професійних компетенцій.

Лабораторія електронних тренажерів призначена для управління всіма тренажерами мережі NTPRO.LAN, Під управлінням мається на увазі контроль та управління станом усіх хостів і задач, що на них виконуються та робота з інструкторською програмою Navi Trainer Instructor (розробка вправ, збереження, завантаження вправ, запуск вправ на виконання, формування властивостей об’єктів, що використовуються у вправах ). Управління виконується з робочого місця інструктора, яке оснащене трьома ПК (ПК Інструктора – основне місце управління системою тренажерів, ПК візуалізації та ПК TGS – робочого місця для зв’язку з ходовими містками.

У лабораторії розміщена стійка з тренажерним обладнанням:

  • сервер Supermicro, на якому піднято домен та встановлено усе необхідне програмне забезпечення тренажерів мережі NTPRO.LAN;
  • блок безперервного живлення сервера;
  • мережеві концентратори та організатори;
  • моделі для моделювання динаміки руху суден та цілей;
  • роутер для роздачі інтернета по приміщенням лабораторій.

Провідний викладач: к.т.н., доцент Петровський А.В.

Навчальні кабінети «Навігація та лоція»

Аудиторія 305 (НК 2)

Аудиторія 211 (НК 2)

Навчальні кабінети необхідні для практичної підготовки здобувачів вищої освіти з виконання навігаційної прокладки шляху судна на паперових морських навігаційних картах. Вони укомплектовані наступними навігаційними засобами: столи штурманські; навігаційний прокладочний інструмент; морські плани і шляхи, морські навігаційні карти.

Практичні навички, отримані здобувачами вищої освіти з ведення навігаційної прокладки шляху судна на паперових навігаційних картах, мають таке призначення:

  • створюють основу для освоєння планування безпечного переходу судна з порту відходу в порт призначення і ведення виконавчої навігаційної прокладки шляху судна по заданому маршруту переходу;
  • дають необхідні знання та навички з виконання курсової роботи по навігаційній підготовці переходу судна з порту відходу в порт призначення;
  • дають необхідні навички щодо несення штурманської вахти на судні, а саме контролю незалежного місцеположення судна;

Провідні викладачі: доцент, капітан далекого плавання Гуров А.А. і старший викладач, капітан далекого плавання Храмцовскій В.А.

Навчальний кабінет «Метеорології і океанографії»

Аудиторія 204 (НК 2)

Навчальний кабінет необхідний для практичної підготовки здобувачів вищої освіти. В процесі проведення лабораторних, практичних робіт відповідно до вимог конвенції та кодексу ПДНВ з поправками. Під час навчання здобуачі вищої освіти набувають навичок використання сучасних гідрометеорологічних приладів з метою оцінки та прогнозу стану погоди. Дані, зняті з приладів, використовуються під час розрахунку критерія навігаційної безпеки, для визначення параметрів метеоумов в процесі морського переходу, карти і посібники необхідні при розробці навігаційного переходу, визначення характеру переходу, характеру враховуючи місцеві метеоумови.

Кабінет обладнаний сучасними приладами, а саме суднова метеостанція TFA Primus (Germany), геліограф, анемометр, психрометр, барограф, барометр, гігрограф. Також в наявності метеорологічні карти і навігаційні посібники.

Провідний викладач: к.г.н., доцент Александрова Н.Г.