Голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених Херсонської державної морської академії Сергій Якущенко 13 квітня 2021 року підписав Меморандум про партнерство між представниками наукової, освітньої, творчої спільноти, органів державної влади, самоврядних громадських організацій, закладів вищої освіти, наукових установ та інших не заборонених законом України об’єднань у напрямку координації зусиль у науковій діяльності.

Підписання Меморандуму ініціювала Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (РМУ при МОН) — консультативно-дорадчий орган, створений з метою сприяння реалізації конституційних прав молодих учених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.