Наукові досягнення

Отримані патенти курсантами ХДМА

Результатом наукових досліджень курсантів отриманих під час роботи наукових гуртків і проблемних груп ХДМА є інноваційні ідеї, права на які підтверджують отримані патенти України на корисну модель. Так протягом 2020 та 2021 року отримано три патенти на корисну модель:

 • № 139986 (колектив авторів: Алексенко В.Л., Акімов О.В., Дельгас Д.О., Авраменко А.М.) «Судновий рухомо-рушійний комплекс», зареєстровано: 10.02.2020 р., Бюл.№ 3.
 • №142724 (колектив авторів: Алексенко В.Л., Романов Б.В., Сметанкін С.О., Соценко В.В., Фостик П.П., Юренін К.Ю.) «Спосіб випробування на розтягування зразків матеріалів з малою згинальною жорсткістю», зареєстровано: 25.06.2020, Бюл.№ 12.

Х Всеукраїнська студентська наукова конференція

«Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства»

19 листопада 2020 року на базі Херсонської державної морської академії дистанційно проведено Х Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства». Загалом у роботі конференції взяли участь 136 студентів з дев’яти вищих навчальних закладів України. За підсумками діяльності конференції видано електронну збірку наукових праць у двох томах.

Конкурс наукових досліджень серед курсантів ХДМА

Відповідно до наказу ректора № 29-АГ від 16.03.2020 р. «Про проведення конкурсу наукових досліджень серед курсантів ХДМА» 22 травня 2020 року в рамках Дня науки в Україні відбувся конкурс наукових досліджень курсантів ХДМА. На розгляд конкурсної комісії подано 7 наукових досліджень, серед них свої роботи представили:

 • Сітніков О.А., студент групи 143 з, Юренін К.Ю., студент групи 152 мз, наукова робота «Нова технологія встановлення рейдового обладнання», наукові керівники: старший викладач кафедри загальноінженерної підготовки Алексенко В.Л., к.т.н., докторант кафедри транспортних технологій Букетова Н.М.
 • Омельяненко Є.В., курсант групи 251М, наукова робота: «Системи внутрішнього сумішоутворення низького тиску суднових малообертових газодизельних двигунів», науковий керівник: к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Білоусов Є.В.
 • Яковенко Д.В., курсант групи 233сп, наукова робота: «Теплова підготовка транспортного засобу з біпаливною системою живлення», науковий керівник: старший викладач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Погорлецький Д.В.
 • Шляховер А.С., курсант 251 групи, наукова робота: «Вдосконалення методу призначення монтажних допусків підшипників ковзання зубчастих коліс транспортних машин», науковий керівник: к.т.н., доцент, завідувач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Савчук В.П.
 • Волочнюк В.С., курсант 242 групи, наукова робота: «Дослідження працездатності підшипників кривошипно-шатунного механізму малообертового двигуна Wartsila 7RT-FLEX 82C на різних режимах навантаження», науковий керівник: к.т.н., доцент, завідувач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Савчук В.П.
 • Крівопусков Д.В., курсант 351 групи, наукова робота: «Використання валогенераторних установок для удосконалення суднової електроенергетичної системи і підвищення її ККД», науковий керівник: к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики Колебанов О.К.
 • Пугачов А.І., курсант 222 групи, наукова робота: «Інформаційна система забезпечення моніторингу технічного стану транспортних засобів і режимів праці і відпочинку об’єкту моніторингу в умовах експлуатації», науковий керівник: старший викладач, завідувач лабораторії «Повнофункціональний тренажер машинного відділення» Худяков І.В.

У зв’язку з обмеженнями, вказаними у розпорядженні ректора №10-р від 12.03.20 р. «Про особливості організації освітнього процесу у Херсонській державній морській академії» та відповідно до уточнень розпорядження №17-Р від 13.05.20 р. «Про внесення змін до деяких розпоряджень ректора ХДМА», підсумковий етап конкурсу було проведено за результатами внутрішнього рецензування робіт.

Конкурсна комісія розглянула листи оцінювання робіт та за підсумковими балами визначила переможців, які були відзначені:

 • Шляховер А.С. дипломом І ступеню.
 • Крівопусков Д.В. дипломом ІІ ступеню.
 • Омельяненко Є.В. та Волочнюк В.С. дипломами ІІІ ступеню.

З нагоди святкування 16 травня 2020 року Дня науки в Україні грамотою ректора за активну науково-дослідну діяльність було нагороджено: курсанта 121 групи факультету судноводіння Вільданова В.Є., курсанта 222 групи факультету суднової енергетики Пугачова А.І., курсанта 222 групи факультету суднової енергетики Романова Б.В., курсанта 122 групи факультету судноводіння Федченка М.В.

Участь у Всеукраїнських конкурсах

студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» у ХДМА було проведено І тур конкурсу. До розгляду конкурсної комісії, призначеної наказом ректора ХДМА №131-АГ від 17.10.19 р. було подано 13 конкурсних робіт. Науково-дослідні роботи пройшли відбір, були рекомендовані до участі у ІІ турі та направлені до відповідних базових закладів вищої освіти України:

 • Три роботи під шифрами «Power engineering», «Muxen», «Демпфер», з галузі знань «Енергетика» до ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 • Три роботи під шифрами «Моніторинг», «Тепловий акумулятор», «Транспортний засіб», з галузі знань «Автомобільний транспорт» за науковим напрямком «Експлуатація і ремонт засобів транспорту» до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
 • Сім робіт під шифрами «ГІР», «ІСМ», «Загрузка контейнеровозів», «Вітрило», «Циліндричний зразок», «Очищення води», «Паливна форсунка» зі спеціальності «Суднобудування та водний транспорт» до Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

За результатами рецензування та заочного проведення ІІ туру конкурсу протягом квітня 2020 року, два курсанти відзначені дипломами ІІ ступень, та п’ять дипломами ІІІ ступень:

 • курсант Білий Д.І. нагороджений дипломом ІІ ступеню з галузі знань «Суднобудування та водний транспорт» секція «Судноводіння і морська безпека», науковий керівник: к.т.н., доцент Бень А.П.;
 • курсант Вільданов В.Є. нагороджений дипломом ІІ ступеню з галузі знань «Суднобудування та водний транспорт» секція «Експлуатація флоту і технології морських перевезень та вантажних робіт», науковий керівник: к.геогр.н., доцент Александрова Н.Г.;
 • курсант Додонов В.В. нагороджений дипломом ІІІ ступеню з галузі знань «Енергетика», науковий керівник: к.т.н., доцент Агєєв М.С.;
 • курсант Пугачов А.І. нагороджений дипломом ІІІ ступеню з галузі знань «Автомобільний транспорт», науковий керівник Худяков І.В. нагороджений подякою ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету А.М. Туренка;
 • курсант Берштейн Д.Р. нагороджений дипломом ІІІ ступеню з галузі знань «Суднобудування та водний транспорт» секція «Судноводіння і морська безпека», науковий керівник: к.т.н., доцент Зінченко С.М.;
 • студент Юренін К.Ю., нагороджений дипломом ІІІ ступеню з галузі знань «Суднобудування та водний транспорт» секція «Технічне обслуговування і ремонт суден», науковий керівник: старший викладач Алексенко В.Л.;
 • студент Романов Б.В., нагороджений дипломом ІІІ ступеню з галузі знань «Суднобудування та водний транспорт» секція «Технічне обслуговування і ремонт суден»,  науковий керівник: старший викладач Алексенко В.Л.