Спеціалізована вчена рада К 67.111.01

1. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 р. № 379 спеціалізованій вченій раді надано право на період від 29.03.2012 р. до 28.03.2013 р. проводити захист дисертаційних робіт за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2013 р. № 893 спеціалізованій вченій раді надано право на період від 04.07.2013 р. до 03.07.2015 р. проводити захист дисертаційних робіт за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2015 р. № 1021 спеціалізованій вченій раді надано право на період від 29.10.2015 р. до 29.10.2017 р. проводити захист дисертаційних робіт за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 26 засідань, на яких проведено захисти 8 кандидатських дисертацій (з них 7 кандидатських дисертації написано українською мовою), переатестація дисертацій не проводилась, апеляції не розглядались, колективне рецензування дисертацій не проводилось, разових захистів дисертацій не проводилось.

3. Кількість відхилених кандидатських дисертацій – немає.

Голова Спеціалізованої вченої ради ХДМА – Букетов Андрій Вікторович, доктор технічних наук, професор.


Здобувачі 2020 рік:

Здобувач наукового ступеня Макруха Тетяна Олександрівна

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАЛЕЙ ФОРМУВАННЯМ ПОЛІГОНІЗАЦІЙНИХ НАНОМАСШТАБНИХ СУБЗЕРЕН»

Автореферат   

Дисертація   

Відгук Фесенко І.П.   

Відгук Троцан А.І.   

Здобувач наукового ступеня Таланюк Вікторія Віталіївна

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА БІОРОЗКЛАДУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ БІОДЕГРАДАБЕЛЬНИХ ПОЛІМЕРІВ»

Автореферат   

Дисертація   

Відгук Липян Є.В.   

Відгук Стухляк П. Д.   

Здобувач наукового ступеня Кобельник Оксана Степанівна

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Розробка епокси-поліефірних покриттів з дисперсними та волокнистими наповнювачами для захисту технологічного устаткування»

Автореферат   

Здобувач наукового ступеня Безбах Олег Михайлович

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Розробка модифікованих корозійностійких полімеркомпозитних покриттів для захисту засобів транспорту»

Автореферат   

Здобувач наукового ступеня Негруца Роман Юрійович

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Закономірності формування зносостійких модифікованих епоксипластів для підвищення експлуатаційних характеристик технологічного устаткування»

Автореферат   

Здобувачі 2018 рік:

Здобувач наукового ступеня Стухляк Данило Петрович

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Розробка модифікованих епоксидних нанокомпозитів з дискретними волокнами для покриттів різного функціонального призначення»

Автореферат   

Здобувач наукового ступеня Нігалатій Віталій Дмитрович

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Розробка модифікованих епоксидних композитів для підвищення експлуатаційно-ремонтних характеристик засобів транспорту»

Автореферат   

Здобувач наукового ступеня Амелін Максим Юрійович

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Розробка епоксидних нанокомпозитних покриттів, наповнених оксидами металів, для відновлення транспортних засобів»

Автореферат   

Здобувач наукового ступеня Лещенко Олександр Валерійович

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Розробка нановуглецевовмісних епоксикомпозитів, наповнених неорганічними і органічними сполуками, для підвищення експлуатаційних характеристик деталей транспорту»

Автореферат   

Здобувач наукового ступеня Торпаков Андрій Сергійович

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Електророзрядне диспергування та синтез високомодульних наповнювачів для отримання зносостійких метало-матричних композитів»

Автореферат   

Здобувач наукового ступеня Липян Євген Васильович

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Вдосконалення процесів отримання методами електророзрядного синтезу карбідотитанових твердих сплавів для ріжучого інструменту»

Автореферат   

Здобувачі 2017 рік:

Здобувач наукового ступеня Карпенко Ганна Володимирівна

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Закономірності формування структури та властивостей низькощільних вуглецевих композиційних матеріалів для теплоізоляції електровакуумного обладнання»

Автореферат   

Здобувач наукового ступеня Трегуб Володимир Олександрович

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Розробка принципів високовольтного електророзрядного синтезу дисперсного наповнювача Ti-TiC для поліпшення властивостей епоксикомпозитів»

Автореферат   

Здобувач наукового ступеня Єрьоміна Катерина Андріївна

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «РОЗРОБКА, ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЛОПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ ТЕРМОСТІЙКОГО АРОМАТИЧНОГО ПОЛІАМІДУ ФЕНІЛОНУ»

Автореферат   

Здобувач наукового ступеня Зінченко Дмитро Олександрович

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «РОЗРОБКА ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ З НАНО-, МІКРОДИСПЕРСНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ ТА ДИСКРЕТНИМИ ВОЛОКНАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ»

Автореферат   

Здобувач наукового ступеня Прокоп’юк Віта Анатоліївна

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «ВПЛИВ ВОДНЮ НА ФАЗОВО-СТРУКТУРНИЙ СТАН ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНІТОСТРИКЦІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА»

Автореферат

Здобувачі 2016 рік:

Здобувач наукового ступеня Акімов Олександр Вікторович

Шифр спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗВ’ЯЗКУ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ВОГНЕТРИВКИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК»

Автореферат