Навчально-методична база

Згідно навчального плану за кафедрою економіки та морського права на 2020– 2021 навчальний рік закріплено дисципліни:

  • економічна теорія та економіка морської галузі
  • маркетинг та менеджмент морегосподарського комплексу;
  • морське право;
  • морське та комерційне право;
  • технологія перевезення вантажів;
  • стандарти Міжнародної морської організації та охоронні заходи на судні;
  • правила та нормативні документи класифікаційних товариств

З усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі підготовлено контент, розроблений з урахуванням компетентнісного підходу, що розміщено на платформі MOODLE для організації навчального процесу в ХДМА. Розроблено навчально-методичні комплекти з дисциплін для запровадження дистанційного навчання на освітній платформі Moodle. До складу контенту входять: силабус, робоча програма, конспект лекцій та інтерактивні лекції, методичні рекомендації для проведення практичних занять, методичні рекомендації для виконання самостійної роботи, перелік питань до заліку та іспиту, тестові завдання, комплексні контрольні завдання.