Разова Спеціалізована вчена рада ДФ 67.111.010 створена на підставі рішення Вченої ради Херсонської державної морської академії від 29.08.2023 року (Наказ від 30.05.2023 року № 120) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Маменка Павла Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».


Наказ № 120 від 30.08.2023 р. “Про створення разової вченої ради для розгляду дисертації на здобуття ступеня доктора філософії”


Висновок наукового семінару кафедри (міжкафедрального наукового семінару факультету) про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації «Методи автоматизації процесів планування маршруту та оптимального розходження суден в умовах невизначеності»


Дисертація: МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТУ ТА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗХОДЖЕННЯ СУДЕН В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ


Дисертація з електронним підписом (Маменко П.П.)